İzmir Annleri 2. Bahar Şenliği

15 Mayıs 2016 'da İzmir Annlei tarafından düzenlenen 2. Bahar Şenliğindeydik.

İzmir Annleri 2. Bahar Şenliği
İzmir Annleri 2. Bahar Şenliği
İzmir Annleri 2. Bahar Şenliği
İzmir Annleri 2. Bahar Şenliği